Jak działa Rejestr Bankowy? Co warto wiedzieć?

Jak działa Rejestr Bankowy? Co warto wiedzieć?

Rejestr Bankowy, powszechnie znany jako Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych (BRKN), stanowi istotne narzędzie w krajobrazie finansowym Polski. Prowadzony przez Związek Banków Polskich, skupia się na gromadzeniu danych o osobach oraz firmach, które mają trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań wobec instytucji bankowych. Ale jak dokładnie działa ten system i co każdy obywatel powinien o nim wiedzieć? Zapraszam do lektury.

Podstawy funkcjonowania Rejestru Bankowego

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych jest zarządzany przez Związek Banków Polskich i odgrywa kluczową rolę w weryfikacji zdolności oraz wiarygodności kredytowej klientów. Działa on na podstawie ustawy o Prawie Bankowym, a głównym jego celem jest zgromadzenie informacji o tych, którzy nie regulują w terminie swoich zobowiązań wobec banków. Aby informacje o dłużniku zostały wpisane do rejestru, opóźnienie w spłacie zadłużenia powinno wynosić co najmniej 2 miesiące. Co więcej, suma zaległości musi wynosić minimum 200 zł dla osób indywidualnych lub 500 zł dla firm.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane w BRKN przez różny czas w zależności od sytuacji. Z reguły informacje są gromadzone w bazie przez 10 lat od wpisania, lecz w przypadku spłaty zadłużenia okres ten skraca się do 2 lat od momentu uregulowania zobowiązania. To oznacza, że osoby, które uregulowały swoje długi, nie muszą martwić się długotrwałym cieniem w postaci wpisu w rejestrze.

Rejestr a inne bazy dłużników

Choć Rejestr Bankowy jest jednym z kluczowych systemów monitorujących długi, nie jest on jedyny w Polsce. Istnieją również inne rejestracje, takie jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które zbierają informacje o historii kredytowej klientów. Kluczowa różnica polega na tym, że BRKN skupia się wyłącznie na zobowiązaniach wobec banków, podczas gdy inne systemy mogą zawierać szerszy zakres informacji.

Podsumowanie

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych jest niezbędnym narzędziem dla banków w Polsce, pozwalającym na ocenę wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów. Dla konsumentów jest to również ważny wskaźnik ich zdolności kredytowej, który może wpłynąć na możliwość uzyskania finansowania w przyszłości. Zrozumienie, jak działa ten system, jest kluczem dla każdego, kto planuje wziąć kredyt lub pożyczkę w Polsce.