Kredyty doradztwo Kraków - Kredytkrak.pl

Przedawnienie należności – na co może liczyć dłużnik?

Przedawnienie należności skutkuje tym, że dłużnik zostaje chroniony przed egzekucją komorniczą. Oznacza to, że wierzytelność jest umarzana, ale nie znika, tak więc dalej osoba taka posiada status dłużnika. W praktyce wygląda to tak, że dłużnik może uchylić się przed spłacaniem zobowiązania finansowego, wierzyciel nie może zaś w tym wypadku zmusić go do zapłaty zaległych pieniędzy.

Kiedy długi się przedawnią?

To, kiedy dług się przedawni będzie zależeć od jego rodzaju:
– roszczenia wynikające z nieopłaconych faktur sprzedaży przedawniają się po 2 latach,
– roszczenia okresowe np. umowy abonenckie czy umowy najmu, przedawniają się po 3 latach,
– roszczenia z tytułu pożyczek przedawniają się po 3 latach,
– roszczenia, w przypadku których sąd nadał klauzulę wykonalności, przedawniają się po 10 latach.

Przedawnienie a BIG

Nawet, jeżeli dług ulegnie przedawnieniu, co sprawia, że dłużnik może czuć się bezpieczny i nie musi zwracać zobowiązania, to nie wyklucza to tego, że będzie figurował w rejestrze długów np. w KDR. Co więcej, wierzyciel może wpisać dłużnika na taką listę nawet po okresie przedawnienia. Jeżeli dług się przedawnia, osoba ubiegająca się o spłatę nie ma możliwości egzekwowania należności. Gdy dłużnik zgłosi w postępowaniu sądowym przedawnienie roszczenia o zapłatę, sąd musi oddalić powództwo wierzyciela. Jeżeli sąd wydaje nakaz zapłaty długu przedawnionego, można złożyć sprzeciw w formie papierowej albo drogą elektroniczną.

Okazuje się, że czas działa na korzyść osób, które mają niezapłacone zobowiązania finansowe, wiąże się to jednak z dużym obciążeniem psychicznym. Nie każdy jest w stanie żyć ze świadomością, że ma zadłużenia, poza tym jest to dużą przeszkodą w przypadku, gdy decydujemy się wziąć kredyt.

Sprawdź zestawienia dla klientów z Krakowa:
Kredyty gotówkowe Kraków – doradztwo i pośrednictwo
Kredyty hipoteczne Kraków – na zakup mieszkania, domu, działki
Kredyty samochodowe Kraków – na nowe i używane pojazdy
Doradztwo finansowe Kraków – najlepsi doradcy w Krakowie