Kredyty pośrednictwo Kraków - Kredytkrak.pl

Bankowy Rejestr – jak działa system?

System Bankowy Rejestr to niezastąpione, już w pierwszej fazie oceny ryzyka kredytowego, narzędzie on line, z którego korzystają banki. Działa w oparciu o art. 105 ust. 4 pkt 1 prawa bankowego, podobnie jak Biuro Informacji Kredytowej, choć nie są to tożsame systemy. Mechanizmy działania są jednak podobne, choć szczegóły opisane są w wewnątrz bankowych regulaminach, które stanowią ściśle chronioną tajemnicę bankową.

W odróżnieniu od BIK, BIG, które służą bankom, SKOK-om i klientom do sprawdzenia własnej, czy tez cudzej historii kredytowej, system BR to narzędzie pomagające bankom (baza prowadzona jest przez Związek Banków Polskich) do wstępnej oceny klienta, a jeśli znajduje się w bazie – ograniczenia czasu potrzebnego do szczegółowej analizy.

Kto znajdzie się w bazie BR?

System służy wymianie informacji dotyczących nierzetelnych klientów banków, którzy nie wywiązywali się ze spłaty zobowiązań. Zatem, jeśli klienci:
1) dopuścili się w zwłoki powyżej 60 dni, na kwotę min. 200 zł w przypadku osób fizycznych, a 500 zł w przypadku przedsiębiorców,
2) zostali poinformowani przez bank o zamiarze przetwarzania danych w systemie,
3) w ciągu 30 dni od skutecznego poinformowania nie uregulowali zobowiązania

zapewne trafią do bazy Bankowy Rejestr (zresztą podobne warunki wymagane są do wpisu w BIK, czy BIG). System Bankowy Rejestr gromadzi, w odróżnieniu od bazy BIK, jedynie opinie negatywne, m. in. dotyczące pożyczek i kredytów bankowych. Wpis jest czynnością ostateczną, uzależnioną od innych działań, które mają wpływać na klienta i niejako „zmusić” do uregulowania zobowiązań. Jeśli te działania okażą się nieskuteczne, zapewne wpis do BR będzie dokonany (zwykle zobowiązania te zostały zakwalifikowane do wątpliwych, lub straconych).

Wpisano nas do systemu – co dalej?

Jeśli bank spełnił trzy wymienione wyżej przesłanki, a mimo to nie uregulowano zobowiązania, trudno będzie wnosić o wykreślenie wpisu. To lista zdecydowanie bardziej „czarna” niż choćby dane w BIK. Banki, dzięki usłudze dostępnej on line w każdym momencie mogą sprawdzić nasz wpis, co często na początku uniemożliwia pozytywna decyzję kredytową (wynika to z regulaminów banków i wewnętrznych procedur). Jedyne rozwiązanie, by wpis wykreślić to spłata zobowiązania i wniosek do banku, który dokonał wpisu, o wykreślenie. Bez tego dane ( w tym NIP, Regon, PESEL, dane adresowe, nazwa firmy czy imię i nazwisko) mogą być przetwarzane nawet 5 lat, bez wymaganej naszej zgody, od zamknięcia rachunku w danym banku.

Warto podkreślić, że wszelkie zapisy w bazie BR są stale aktualizowane (przynajmniej raz dziennie), by banki miały rzetelny obraz naszej osoby w chwili weryfikacji.

Dodatkowo informacje te udostępnia także raport BIG InfoMonitor, współpracujący ze Związkiem Banków Polskich na tej płaszczyźnie, ale wyłącznie za zgodą pisemną sprawdzanej firmy czy konsumenta.

Sprawdź zestawienia dla klientów z Krakowa:
Kredyty gotówkowe Kraków – doradztwo i pośrednictwo
Kredyty hipoteczne Kraków – na zakup mieszkania, domu, działki
Kredyty samochodowe Kraków – na nowe i używane pojazdy
Doradztwo finansowe Kraków – najlepsi doradcy w Krakowie

PROMOCJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCHPOZNAJ WSZYSTKIE
+