Kredyty doradztwo Kraków - Kredytkrak.pl

Arbiter Bankowy czy Rzecznik Finansowy? Do kogo zwrócić się o pomoc w sporach z bankami?

Nie zawsze współpraca z instytucją bankową przebiega, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Niestety wiele banków wykorzystuje niewiedzę klientów i dopuszcza się nadużyć. Pamiętajmy, że nigdy nie jesteśmy na straconej pozycji, możemy dochodzić swoich praw i wcale nie wymaga to zatrudniania sztabu wysoko wykwalifikowanych prawników. Jeżeli mamy problem, możemy poprosić o wsparcie Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego, którzy stoją na straży praw konsumenta, więc mogą nas wesprzeć w przypadku sporu z bankiem.

Sytuacje są różne, instytucjom bankowym również zdarza się nie wywiązywać z umów, bardzo często klienci obarczani są niesłusznymi opłatami, których tak naprawdę nie powinni ponosić. W tym wypadku warto się odwołać i próbować dowieść, że bank nie ma racji, najprostszym sposobem jest złożenie reklamacji. Bank powinien ustosunkować się do niej w ciągu 30 dni, jeśli w ten sposób nie uda nam się dojść do porozumienia, wówczas możemy zgłosić się do Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego, ostatecznie można też próbować rozwiązać konflikt za pośrednictwem sądu.

Rzecznik Finansowy

Do Rzecznika Finansowego mogą zgłaszać się klienci instytucji finansowych, którzy czują się pokrzywdzeni przez ubezpieczalnię, bank, bank spółdzielczy, SKOK, firmę pożyczkową, fundusz inwestycyjny lub towarzystwo emerytalne. Rzecznik finansowy może udzielić porady i pomóc rozstrzygnąć spór z daną instytucją finansową, może również wziąć udział w postępowaniu polubownym oraz udzielić wsparcia podczas postępowania sądowego. Co ciekawe, z pomocy rzecznika finansowego mogą skorzystać także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i problem jest związany z prowadzoną firmą. Oczywiście chcąc uzyskać wsparcie należy uiścić stosowne opłaty. Chociaż za złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy jest bezpłatne, to za wniosek o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a instytucją finansową, trzeba będzie już zapłacić.

Arbiter Bankowy

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest instytucją, która ma za zadanie rozstrzygać spory pomiędzy konsumentem a bankiem. Warto mieć na uwadze to, że arbiter zajmuje się wyłącznie sprawami zgłaszanymi przez osoby fizyczne oskarżające instytucję bankową o niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności bankowych itp. Na pomoc arbitra można liczyć tylko wtedy, gdy przedmiot sporu nie przekracza kwoty 8,000 złotych. W tym wypadku decyzja podjęta przez arbitra jest ostateczna, co oznacza, że bank ma obowiązek ją przyjąć i zastosować się do wytycznych. Gdy konsument nie jest jednak zadowolony z orzeczenia, może odwołać się do sądu.

Sprawdź zestawienia dla klientów z Krakowa:
Kredyty gotówkowe Kraków – doradztwo i pośrednictwo
Kredyty hipoteczne Kraków – na zakup mieszkania, domu, działki
Kredyty samochodowe Kraków – na nowe i używane pojazdy
Doradztwo finansowe Kraków – najlepsi doradcy w Krakowie

PROMOCJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCHPOZNAJ WSZYSTKIE
+