Prawa policjanta podczas kontroli drogowej

Prawa policjanta podczas kontroli drogowej

Wielu kierowców zadaje sobie pytanie: co policjant ma prawo zrobić podczas kontroli drogowej? Kontrole drogowe są rutynową czynnością dla policjantów, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i zapobieganie przestępstwom oraz wykroczeniom. W związku z tym, każdy kierowca powinien znać swoje prawa i obowiązki podczas takiej kontroli. Niniejszy artykuł daje dogłębny wgląd w prawa policjanta podczas kontroli drogowej oparty na analizie wiarygodnych źródeł.

Uprawnienia policjanta związane z kontrolą drogową

Zgodnie z artykułem 129 ustawy Prawo o ruchu drogowym, podczas kontroli drogowej policjant ma prawo do legitymowania kierowcy i wydawania mu wiążących poleceń. Dodatkowo, funkcjonariusz może sprawdzić wymagane przez prawo dokumenty, takie jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, a także zatrzymać te dokumenty w określonych sytuacjach. Istotnym uprawnieniem jest również możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy oraz, w razie potrzeby, przeprowadzenie kontroli technicznej pojazdu.

Obowiązki policjanta podczas kontroli

Natomiast w zakresie obowiązków policjanta w trakcie kontroli drogowej, warto podkreślić, że musi on zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, takim jak pobocze, z włączonymi światłami awaryjnymi. Policjant, niezależnie od tego, czy jest w służbowym umundurowaniu, czy nie, powinien przedstawić się kierowcy, podać swój stopień służbowy oraz przyczynę kontroli. Co więcej, od 5 grudnia 2020 roku, w świetle zmian w przepisach, policjant ma dostęp do danych w systemie elektronicznym, co oznacza, że kierowca nie musi fizycznie okazywać prawo jazdy czy dowodu rejestracyjnego w trakcie kontroli.

Ograniczenia w uprawnieniach policjanta

Mimo szerokich uprawnień, istnieją pewne ograniczenia w działaniach policjanta. Na przykład, poza terenem zabudowanym, policjant ubrany po cywilnemu nie ma prawa zatrzymać samochodu do kontroli. Dodatkowo, istnieją sytuacje, w których policjant nie musi okazywać legitymacji, jak na przykład podczas pościgu czy podejrzenia przestępstwa.

Podsumowanie

Rozumienie praw i obowiązków zarówno kierowcy, jak i policjanta podczas kontroli drogowej jest kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia tej procedury i uniknięcia nieporozumień. Wiedza na temat swoich praw i obowiązków umożliwia kierowcom świadome korzystanie z drogi oraz pewność, że są chronieni przez prawo. Z drugiej strony, świadomość granic uprawnień policjanta podczas kontroli pozwala unikać niepotrzebnych konfliktów i zapewnia właściwe postępowanie w sytuacji spotkania z funkcjonariuszem.