Kredyty doradztwo Kraków - Kredytkrak.pl

Przyjęcia wniosków MdM na 2018 wstrzymane

Od stycznia 2014 roku w Polsce dostępne jest wsparcie finansowe dla osób decydujących się na zakup mieszkania, czy domu w ramach tzw. programu rządowego „Mieszkanie dla Młodych”. Z roku na rok program cieszył się rosnącą popularnością, a w tym roku limit połowy środków dostępnych na 2018 rok został wyczerpany już na początku kwietnia. Pomoc polega w skrócie na dofinansowaniu wkładu własnego, czy w odniesieniu do rodzin z co najmniej trójką dzieci – także wsparcie na wcześniejszą spłatę części kapitałowej zaciągniętego na ten cel kredytu. Dodatkowo osoby z rozpoczętymi pracami budowlanymi mogą ubiegać się o częściowy zwrot podatku VAT na materiały budowlane – ten przywilej nie dotyczy już pozostałych obywateli RP.

Jakie warunki są konieczne do uzyskania wsparcia?

Na dzień złożenia wniosku osoba ubiegająca się o udział w programie nie może posiadać na własność innego mieszkania (również w przeszłości), chyba, że wnioskuje rodzina wielodzietna. Ograniczony jest wiek wnioskodawcy – nie może przekraczać 35 lat, z tym, że pod uwagę brany jest wiek młodszego z małżonków, a w rodzinach z co najmniej trójką dzieci limit nie obowiązuje. Kredyt musi opiewać na kwotę nie niższą niż 50% wartości nieruchomości i zaciągnięty winien być na minimum 15 lat. Cena mieszkania i limity powierzchni nie może być wyższa od przewidzianej w przepisach.

BGK zmuszony był od dnia 7 kwietnia 2017 roku wstrzymać przyjmowanie nowych wniosków, gdyż suma dofinansowania wkładu własnego wniosków przekroczyła 50% środków zarezerwowanych na ten cel na rok kolejny (bagatela w 1 kwartale 2017 r. wnioski przekroczyły już łącznie kwotę 381 milionów złotych – rezerwowano na MdM na 2018 rok 762 mln złotych).

Co to oznacza?

Z początkiem 2018 r. odblokowana będzie możliwość składania wniosków na pozostałą część rezerwy na ten cel, choć prognozy stanowią o szybkim wyczerpaniu i tego limitu. To ostatnie tchnienie MdM, zdaniem rządu zastąpi go z powodzeniem nowa inicjatywa związana z udostępnianiem mieszkań na wynajem dla osób, które z różnych powodów nie mogą zaciągnąć kredytu hipotecznego na zakup własnego M.

Sprawdź zestawienia dla klientów z Krakowa:
Kredyty gotówkowe Kraków – doradztwo i pośrednictwo
Kredyty hipoteczne Kraków – na zakup mieszkania, domu, działki
Kredyty samochodowe Kraków – na nowe i używane pojazdy
Doradztwo finansowe Kraków – najlepsi doradcy w Krakowie

PROMOCJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCHPOZNAJ WSZYSTKIE
+