Kredyty doradztwo Kraków - Kredytkrak.pl

Elektroniczna legitymacja studencka – jak działa?

Elektroniczna legitymacja studencka ELS funkcjonuje w Polsce od 2006 roku, kiedy zastępować zaczęła legitymacje papierowe. Jej podstawową funkcją jest identyfikacja studenta. Wyglądem przypomina karty płatnicze, spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. o dokumentacji przebiegu studiów, dodatkowo jest wyposażona w interfejs zbliżeniowy i stykowy.

Kto może ubiegać się o wydanie legitymacji?

Prawo do jej otrzymania mają studenci wyższych uczelni do momentu ukończenia nauki (nie jest ważna w okresie zawieszenia studiów). Ważność jej potwierdzana jest co semestr poprzez wprowadzenie adnotacji w systemie i umieszczenie hologramów. Karta/legitymacja zawiera dane studenta takie jak imię, nazwisko, PESEL, adres i numer indeksu, data ważności (zaszyfrowana w hologramie).

Aby wyrobić ELS należy wybrać opcje w internetowym koncie kandydata, przesłać zdjęcie i dokonać wpłaty 17 zł na wskazany rachunek bankowy. Oczywiście stare legitymacje mogą bez problemu zostać wymienione na elektroniczne. A warto, ponieważ legitymacja może służyć także jako karta biblioteczna, bilet komunikacji miejskiej czy karta płatnicza w dowolnie wybranym banku. Zwykle obowiązkowe jest w tym ostatnim przypadku podpisanie umowy z bankiem i aktywacja opcji płatniczej. Po wykonaniu ww. czynności legitymacja – karta posłuży do wygodnych płatności internetowych, za zakupy i usługi w punktach stacjonarnych czy wypłat w bankomacie gotówki.

Koszty jakie trzeba ponieść

Funkcje płatnicze i opłaty związane z takimi działaniami zwykle wiążą się z opłatami, często dla studentów symbolicznymi. Warto dopytać o nie w banku. Aktywacja możliwości płatności z użyciem ELS wymaga nadruku na karcie numeru karty płatniczej, terminu ważności i logo banku i operatora karty. Znajdzie się na niej również kod CVV/CVC2 do akceptacji płatności online.

ELS i karty płatnicze stają się coraz bardziej popularne na całym świecie. Głównie z racji niskich kosztów i funkcjonalności, której tak potrzebujemy na co dzień.

Sprawdź zestawienia dla klientów z Krakowa:
Kredyty gotówkowe Kraków – doradztwo i pośrednictwo
Kredyty hipoteczne Kraków – na zakup mieszkania, domu, działki
Kredyty samochodowe Kraków – na nowe i używane pojazdy
Doradztwo finansowe Kraków – najlepsi doradcy w Krakowie