Kredyty doradztwo Kraków - Kredytkrak.pl

Profil zaufany można założyć w PEKAO SA

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania naszej tożsamości. Jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, do którego niezbędny jest certyfikat kwalifikowany. Dzięki bezpłatnemu profilowi zaufanemu można załatwiać bez konieczności wychodzenia z domu, mnóstwo spraw nie tylko urzędowych. Za jego pomocą podpiszemy większość wniosków z zakresu spraw obywatelskich (becikowe, dopisanie do spisu wyborców czy uzyskanie odpisu z ksiąg USC), przedsiębiorcy dokonać mogą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy uzyskać zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach pomocy społecznej wniesiemy o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego czy dodatku mieszkaniowego, zgłosimy reklamację dotyczącą konta ubezpieczonego bądź uzyskanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, załatwimy wiele spraw mieszkaniowych (najem lokalu, nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, pozwolenie na budowę, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego itp.), związanych z edukacją (dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, wnioski o stypendia szkolne, dofinansowania czy rejestracja na studia wyższe) ale i podatkowych, z zakresu motoryzacji i transportu czy kultury, sportu i rekreacji. Wiele tych spraw udaje się załatwić szybko i bez wizyt w urzędach za pomocą ePUAPu. Niektóre kwestie wymagają nadal stosowania, głównie z racji procedur bezpieczeństwa, podpisu kwalifikowanego, jednak katalog spraw wymagających jedynie użycia profilu zaufanego stale rośnie.

Jak założyć profil?

Wystarczy zalogować się na stronie urzędu czy platformy ePUAP i założyć własny profil, krok po kroku wpisując swoje dane identyfikacyjne i adresowe. Aby ułatwić weryfikacje tych danych wiele banków, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, umożliwia założenie profilu swoim klientom, taki profil nie wymaga wizyty w urzędach celem potwierdzenia – bank sprawdza wszystkie wpisane dane z tymi, które widnieją w ich systemie, po zatwierdzeniu danych kodem autoryzacji. Powyższa opcja udostępniona została m.in. przez Bank PEKAO SA.

Klient banku po zalogowaniu się do bankowości pekao24 wybiera zakładkę e-Urząd. Następnie „Wniosek o utworzenie Profilu Zaufanego” i sprawdza automatycznie wypełnione systemowo dane. Jeśli są one poprawne tworzy login użytkownika, który będzie służył do logowania w Profilu Zaufanym. Następnie zatwierdza operację, wpisuje kod autoryzacji i czeka na maila potwierdzającego założenie profilu.

Schemat jest podobny w większości banków udostępniających tę opcję dla swoich klientów. Dzięki profilowi, którym będziemy się posługiwać, sprawy urzędowe będą załatwiane szybko i bez konieczności osobistego odwiedzania wielu urzędów.

Sprawdź zestawienia dla klientów z Krakowa:
Kredyty gotówkowe Kraków – doradztwo i pośrednictwo
Kredyty hipoteczne Kraków – na zakup mieszkania, domu, działki
Kredyty samochodowe Kraków – na nowe i używane pojazdy
Doradztwo finansowe Kraków – najlepsi doradcy w Krakowie

PROMOCJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCHPOZNAJ WSZYSTKIE
+